FERDİ KAZA SİGORTASI

FERDİ KAZA SİGORTASI

Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık ve talebe istinaden tedavi masrafları ile tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir. Bu nedenle çalışanlar Ferdi Kaza Sigortası yaptırarak başlarına gelebilecek beklenmedik kazalara karşı kendilerini, hatta dolaylı olarak ailelerini güvence altına alabilirler.

Ferdi Kaza Sigortası genellikle yıllık olarak düzenlenir.


HEMEN TEKLİF ALIN