HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTASI

Hayat Sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşamını kaybetmesi durumunda geride kalanlara teminat sağlayan sigorta ürünüdür.

Hayat Sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra tasarruf yapmanıza da olanak sağlar. Yani Hayatta Kalma Teminatı ile sigorta süresi sonunda sigortalının hayatta olması ve tüm primlerin ödenmiş olması durumunda ödenen tuüm primleri sigorta ettirene geri öder.

Para birimi USD ve EUR olarak düzenlenen en az 12 yıl süreli bir poliçedir. Poliçe süresi 12 - 30 yıl arasında değişebilir.

Polic?e, 18 - 58 yaş aralığındaki kişilere uygulanabilir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresi toplamı 70 i geçemez.

Primler, yaşa ve seçilecek olan teminat tutarına göre değişiklik gösterir.

Prim ödemeleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödemeler halinde yapılabilir.

En az bir (1) yıldır yürürlükte olan ve bir yıllık primi ödenmiş sigorta poliçesi, erken ayrılma tutarı alarak sonlandırılabilir.


HEMEN TEKLİF ALIN