ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

  • Sigortalının, hastalık veya kaza sonucunda oluşan sağlık giderlerini karşılamak amacıyla kişiye özel hazırlanmış sigorta poliçesidir. Belirlenmiş olan limit, özel şart ve genel şartlar dahilinde, poliçede belirtilen olası risklere karşı sigortalının sağlık giderlerini güvence altına alır.
  • Özel Sağlık Sigortası?nda iki tane teminat türü vardır:
    • Yatarak Tedavi
    • Ayakta Tedavi

Yatarak Tedavi teminatını tek başına alıp, kullanılabilirsiniz.

Ayakta Tedavi teminatı ise tek başına alınamaz, Yatarak Tedavi teminatına ek olarak alınabilir.

Genel olarak her iki teminat beraber alınmaktadır.

YATARAK TEDAVİ:

Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

AYAKTA TEDAVİ:

Aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

  • Hekim muayenesi
  • Tanı amaçlı incelemeler
  • İlaçlar
  • Fizik tedavi

HEMEN TEKLİF ALIN